Nálepka Real or Not Real

You love me. Real or not real? I tell him real.

29  Přidat do košíku
Nálepka A Great Perhaps

I go to seek a Great Perhaps.

29  Přidat do košíku